با تکنولوژی IPSP آشنا شوید.
طرح هویت اینترنتی اشخاص، خدمات و محصولات

توسط تکنولوژی موجود در IPSP میتوانید چهره، لوگو و تصاویر دلخواه خود را الکترونیکی کنید.
تصویر توسط نرم افزار، پردازش شده و خروجی آن به مخاطبین شما نمایش داده میشود.

با اسکن IPSP، متعاملین و مشتریان شما میتوانند درمورد شما و محصولات یا خدماتتان اطلاعات بیشتری کسب کنند.
و یا از طریق IPSP با درگاه ارتباطی شما در تماس باشند.